بازارایابی حضوری با حمل نمونه کار یکی از امکاناتی است که برای شما تولیدکنندگان و فروشندگان مهیا کردیم ، بازاریابها کارهای شما و محصولات تولیدیتان را بصورت حمل نمونه کارهای شما به  محلهای مورد نظر مراجعه و بازاریابی می کند و با نشان دادن و ارائه نمونه کار هم جذب مشتری و هم فروش بیشتر را برای شما فراهم می کند ، با ما باشید برای ترقی هر چه بیشتر .
کارهایتان را با آسودگی خاطر به بازرایابهای ما بسپارید .

بازاریابهای حضوری با حمل بار برای هر جلسه فقط 35000 تومان
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر